Author: editor

0

מי בעצם מחכה לגדעון סער?

יו”ר תקווה חדשה מעולם לא הוכיח את עצמו כמגנט אלקטורלי יוצא דופן. מה גורם לו לרצות לפרק את השותפות עם בני גנץ חרף הנסיקה שלהם בסקרים? לפי הפרסום כאן בשבוע שעבר, השותפות הפוליטית בין...

0

“לא יעלה על הדעת”: ההחלטה של משרד הבריאות שמפקירה את הסיעודיים בחברה

הנכים והקשישים הסיעודיים המטופלים בבתיהם מצילים את מערכת הבריאות האשפוזית בישראל מקריסה, וכך גם בני המשפחות, הנושאים בעול הטיפול ביקיריהם ומעסיקים על חשבונם מטפלים צמודים זרים, כמעט ללא סיוע מהמדינה. אך המדינה שוב מפנה...

0

“לא יעלה על הדעת”: ההחלטה של משרד הבריאות שמפקירה את הסיעודיים בחברה

הנכים והקשישים הסיעודיים המטופלים בבתיהם מצילים את מערכת הבריאות האשפוזית בישראל מקריסה, וכך גם בני המשפחות, הנושאים בעול הטיפול ביקיריהם ומעסיקים על חשבונם מטפלים צמודים זרים, כמעט ללא סיוע מהמדינה. אך המדינה שוב מפנה...

0

גידול נמוך בהכנסות נטו: חומרים בסיסיים.

צמיחה נמוכה בהכנסה נטו היא אינדיקציה לכך שעסק אינו מסוגל לנהל את התקורה שלו ולמצוא זרמי הכנסות חדשים. זה יכול להיות גם משתנה ברווחי החברה עקב אירועים חיצוניים או מגמות מחזוריות במהלך השנה. חשוב...

0

“עצה שמשנה חיים”: הדרך המוזרה להארכת חיי האבוקדו

הצרה עם אבוקדו היא ידועה: הפרי האהוב והנחשק מתקשה לשרוד. הוא נקנה בהתרגשות, מחכים ימים ארוכים עד שיתרכך ויהיה מוכן לאכילה, ואז פותחים אותו, ומהר מאוד הוא משחיר, משחים, נרקב, נהרס, מאבד את החיים...

0

“עצה שמשנה חיים”: הדרך המוזרה להארכת חיי האבוקדו

הצרה עם אבוקדו היא ידועה: הפרי האהוב והנחשק מתקשה לשרוד. הוא נקנה בהתרגשות, מחכים ימים ארוכים עד שיתרכך ויהיה מוכן לאכילה, ואז פותחים אותו, ומהר מאוד הוא משחיר, משחים, נרקב, נהרס, מאבד את החיים...

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes