3 הפופולריות ביותר מטבעות קריפטו ב’כסף’ במהלך שבוע האחרונים.

שלפנו את מטבעות קריפטו הפופולריות ביותר מבין משתמשי ‘כסף’ במהלך שבועהאחרונים.

רשימה זו ביצעה -2.88% בשנה האחרונה. בהשוואה, Tel Aviv 35 Index הוא -4.41% במהלך אותה תקופה.

ביצועי הרשימה מחושבים באמצעות שיטת המשקל השווה. הרשימה נוצרת על-ידי סריקת האינטרנט ושימוש באלגוריתמים שלנו כדי להצביע על ניירות ערך שעשויים להיות רלוונטיים לנושא. הרשימה נועדה להיות מלמדת וכוללת ניירות ערך שעשויים להתאים לרשימת מעקב. היא לא נועדה למטרות השקעה או מסחר. Microsoft אינה ממליצה להשתמש בנתונים ובמידע שסופקו כבסיס לקבלת החלטות השקעה.

Bitcoin

Bitcoin. הוא +0.54% במהלך החודש האחרון ו- +37.74% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -0.36% במהלך החודש האחרון וב- +42.14% במהלך השנה האחרונה.

Ethereum

Ethereum. הוא -4.81% במהלך החודש האחרון ו- +20.04% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -5.72% במהלך החודש האחרון וב- +24.45% במהלך השנה האחרונה.

BNB

BNB. הוא -2.28% במהלך החודש האחרון ו- -23.62% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -3.19% במהלך החודש האחרון וב- -19.22% במהלך השנה האחרונה.

XRP

XRP. הוא -2.71% במהלך החודש האחרון ו- +1.35% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -3.61% במהלך החודש האחרון וב- +5.75% במהלך השנה האחרונה.

Cardano

Cardano. הוא -8.13% במהלך החודש האחרון ו- -46.95% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -9.03% במהלך החודש האחרון וב- -42.54% במהלך השנה האחרונה.

!c2111:0.99,c2112:0.99,c2113:0.99,c2117:0.99,c2114:0.99,c211a:0.99,c2115:0.99,c211j:0.99,c211i:0.99,c2116:0.99;;finance list details page;d085205912e6

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes