3 הפופולריות ביותר מטבעות ב’כסף’ במהלך חודש האחרונים.

שלפנו את מטבעות הפופולריות ביותר מבין משתמשי ‘כסף’ במהלך חודשהאחרונים.

רשימה זו ביצעה 5.41% בשנה האחרונה. בהשוואה, Tel Aviv 35 Index הוא -4.41% במהלך אותה תקופה.

ביצועי הרשימה מחושבים באמצעות שיטת המשקל השווה. הרשימה נוצרת על-ידי סריקת האינטרנט ושימוש באלגוריתמים שלנו כדי להצביע על ניירות ערך שעשויים להיות רלוונטיים לנושא. הרשימה נועדה להיות מלמדת וכוללת ניירות ערך שעשויים להתאים לרשימת מעקב. היא לא נועדה למטרות השקעה או מסחר. Microsoft אינה ממליצה להשתמש בנתונים ובמידע שסופקו כבסיס לקבלת החלטות השקעה.

US Dollar/Israeli Shekel FX Spot Rate

US Dollar/Israeli Shekel FX Spot Rate. הוא +0.52% במהלך החודש האחרון ו- +9.14% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -0.39% במהלך החודש האחרון וב- +13.55% במהלך השנה האחרונה.

Euro/Israeli Shekel FX Cross Rate

Euro/Israeli Shekel FX Cross Rate. הוא -1.27% במהלך החודש האחרון ו- +18.24% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -2.17% במהלך החודש האחרון וב- +22.65% במהלך השנה האחרונה.

US Dollar/Euro FX Cross Rate

US Dollar/Euro FX Cross Rate. הוא +1.80% במהלך החודש האחרון ו- -7.70% במהלך השנה האחרונה, ביצוע גבוהים מעבר ל- Tel Aviv 35 Index ב- +0.90% במהלך החודש האחרון וב- -3.30% במהלך השנה האחרונה.

Israeli Shekel/US Dollar FX Cross Rate

Israeli Shekel/US Dollar FX Cross Rate. הוא -0.56% במהלך החודש האחרון ו- -8.30% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -1.46% במהלך החודש האחרון וב- -3.90% במהלך השנה האחרונה.

UK Pound Sterling/Israeli Shekel FX Cross Rate

UK Pound Sterling/Israeli Shekel FX Cross Rate. הוא -3.37% במהלך החודש האחרון ו- +18.68% במהלך השנה האחרונה, ביצועים נמוכים מתחת ל- Tel Aviv 35 Index ב- -4.27% במהלך החודש האחרון וב- +23.09% במהלך השנה האחרונה.

!avyoh7:0.99,av8wcw:0.99,avyn9c:0.99,avdm9c:0.99,avydur:0.99,av932w:0.99,avdfec:0.99,avyomw:0.99,avys2w:0.99,avyjhw:0.99;;finance list details page;ef9985c9003e

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes