תקציב דו־שנתי? הממשלה תבחן אותו מחדש בסוף 2023

תקציב דו־שנתי? הממשלה תבחן אותו מחדש בסוף 2023

משרד האוצר מקדם הצעת חוק שתחייב את הממשלה להציג תקציב חדש, אם ייווצרו פערים בין תקציב השנה השנייה לבין התחזיות ■ באוצר אומרים שהמנגנון ייכנס לתוקף רק במקרה של “קטסטרופה”

February 27th, 19PM February 27th, 19PM נתי טוקר הממשלה מתכוונת להעביר תקציב דו־שנתי, אבל ייתכן שהתקציב ל–2024 ייראה אחרת לגמרי מזה שתאשר הכנסת. הצעת חוק חדשה שמקדם משרד האוצר כחלק מחבילת חוקי התקציב, קובעת שינוי משמעותי בתקציב 2024, שייכנס לתוקף אם התחזיות הכלכליות לשנה הבאה יתבדו.

לפי הצעת החוק, שתהיה בתוקף גם בתקציבים דו־שנתיים בעתיד, אם ייווצרו פערים בין תקציב השנה השנייה בתקציב הדו־שנתי לבין התחזיות לאותה שנה — הממשלה תחויב להציג מעין תקציב חדש, ולאזן בפועל את התקציב. אם היא לא תצליח בכך, היא תחויב לפעול במתכונת של תקציב המשכי, המבוסס על תקציב השנה הקודמת.

לפי הצעת התקציב שנדונה בימים אלה, תקציב המדינה אמור להסתכם בכ–484 מיליארד שקל ב–2023 ובכ–514 מיליארד שקל ב–2024. התקציב מבוסס על תחזיות בדבר האינפלציה, הצמיחה והכנסות המדינה, ובמשרד האוצר מודעים לחוסר הוודאות הרב באשר לתחזיות ל–2024. לכן יזמו במשרד את הצעת החוק, שתחייב את הממשלה לבחון מחדש את התקציב בסוף השנה.

במשרד האוצר אומרים כי המנגנון ייכנס לתוקף רק במקרה של “קטסטרופה”, אם הכנסות המדינה יקרסו; ובכל זאת, בשל האי־ודאות, מקודמת הצעת החוק, שנועדה למנוע גירעון ענקי במקרה כזה.

באוצר כבר נכוו בעבר מתחזיות לשנה השנייה של תקציב דו־שנתי שהתבדו — ב–2012. לאור החמצת התחזיות, 2012 הסתיימה בגירעון של 3.9% לעומת תחזית ל–2%, גם לאחר קיצוצים נרחבים שנאלצה הממשלה לבצע במשך 2012. התנהלות זו גררה דו”ח חריף של מבקר המדינה, שבעקבותיו נקבע כי לשנה השנייה של תקציב דו־שנתי יישמר תקציב “התאמות” בסך 1% מהתקציב, כדי לאפשר גמישות במקרה של החמצת התחזיות.

בנוסף, אם עדיין יש פערים בין התחזיות לבין ההוצאה והגירעון החזוי, נקבע כי על הממשלה לבחון שביכולתה לפעול לכסותם. הצעה מעין זו כבר שולבה בתקציב הדו־שנתי של 2017–2018, אבל אז הדבר נקבע כהוראת שעה בלבד — צעד שגרר ביקורת מבג”ץ. בתקציב הדו־שנתי של 2021–2022 לא שולבה הצעה כזאת, מפני שהוא אושר לקראת סוף 2021.

ההצעה הנוכחית תחול על כל תקציב המאושר שישה חודשים או יותר לפני תחילתה של שנת התקציב. במקרה כזה, אם יתברר לקראת תחילת שנת התקציב (השנייה, במקרה של תקציב דו־שנתי) כי נוצרו פערים בין הצעת התקציב לתחזיות העדכניות, לממשלה יהיה תקציב התאמות בסך 0.4% מהתקציב ב–2024 (כ–2 מיליארד שקל), ו-0.7% בשנים שלאחר מכן.

לפי הצעת החוק, אם תקציב ההתאמות אינו מספיק ויש עדיין פערים, הממשלה תחויב לגבש תקציב חדש, ולאשר צעדים שיביאו לאיזון בין התקציב לבין התחזיות העדכניות. אם לא תבצע זאת, התקציב של אותה שנה לא ייכנס לתוקף, והממשלה תפעל בשנה השנייה על פי תקציב המשכי המבוסס על תקציב השנה הקודמת.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes