“יוזמת העצמאות”: חלק ממובילי המאבק פרסמו אלטרנטיבה למהפכה המשפטית

היוזמים, שחלקם העבירו ביקורת פומבית על תוכנית נתניהו-לוין בעבר, פרסמו מסמך שלדבריהם עוסק בתיקון וחיזוק מערכת המשפט. הם הדגישו כי כל שינוי יסודי בשיטת המשטר חייב להיעשות בהסכמה רחבה וכי עד שלא תיעצר החקיקה “אסור לייצר שיח עם הממשלה הפועלת בדורסנות”

כמה גורמים מרכזיים במאבק נגד המהפכה המשפטית שמוביל שר המשפטים יריב לוין, פרסמו מסמך בשם “יוזמת העצמאות”, שלדבריהם עוסק בתיקון וחיזוק מערכת המשפט ומציג תוכנית אלטרנטיבית לרפורמה. יוזמי “העצמאות” הבהירו כי לא מדובר בקריאה להידברות עם הממשלה, וכי עד שלא תהיה עצירה מוחלטת של החקיקה – “אסור לייצר כל שיח עם הממשלה הפועלת בדורסנות”.

המסמך פורסם על רקע כוונתו של יו”ר ועדת החוקה שמחה רוטמן להמשיך לדון השבוע בחוק יסוד: השפיטה ובחוק יסוד ההתגברות, לאחד את שתי ההצעות הללו להצעת חוק אחת ולקצר את משך זמן החקיקה. המהלך מתבצע במקביל למחאות נגד תוכניות נתניהו-לוין, המתקיימות כבר שמונה שבועות.

במסמך “היוזמה” נכתב כי החותמים עליו “שותפים לקווי היסוד שלו, על אף עמדותיהם השונות לגבי פרטי ההסדרים והפרוצדורות”. חלקם כבר העבירו בעבר ביקורת על המהפכה המשפטית ועל אופן הליך החקיקה שלה.

עקרונות היוזמה

1. חוקה ומגילת זכויות: תחוקק חוקה על בסיס מגילת העצמאות, שתכלול הגנה על זכויות האדם והאזרח כולל הזכות לשוויון.

2. בחוק יסוד: החקיקה, שאמור להסדיר את היחסים בין הרשויות, תוגדר עליונותם של חוקי יסוד חוקתיים על “חוקים רגילים”.

3. ביקורת שיפוטית: תוגדר ותעוגן סמכותו של בית המשפט העליון לביקורת שיפוטית על חוקתיות חקיקה.

4. עצמאות הייעוץ המשפטי: יעוגן מעמד הייעוץ המשפטי בחקיקה ראשית, שתבטיח את עצמאותם וסמכויותיהם של היועצים המשפטיים.

5. עצמאות הוועדה לבחירת שופטים: הרכב הוועדה ישקף מגוון תפיסות ועמדות ולא יהיה נתון לשליטת הקואליציה.

6. עצמאות שומרי הסף והשירות הציבורי: יעוגן מעמדו של השירות הציבורי כמערכת שתכליתה לשרת את טובת הציבור ולא את האינטרס הפוליטי של הממשלה.

7. גישה לצדק: יובטח שירות משפטי יעיל ונגיש באמצעות שורה של צעדים ותישקל הקמת ערכאה נוספת. ימונו שופטים נוספים הדרושים למערכת וכן יינקטו הליכים של ייעול הליכים והורדת עומס.

במסמך היוזמה צוין כי שינוי יסודי בשיטת המשטר חייב להיעשות בהסכמה רחבה וכי ישנם קווים אדומים שעליהם אין להתפשר. לטענתם שינוי חוקתי חייב להתקיים במקביל לעיגון מגילת זכויות; כל שינוי של חוקי יסוד העוסקים בהגנה על זכויות ובעיקרי המשטר, יחייב הסכמה פוליטית רחבה  והליך מיוחד הכולל רוב מיוחס, מספר הקריאות ופרק זמן מינימלי ביניהן; עד להסדרת הרפורמה לא תוגבל הסמכות של בג”ץ לערוך ביקורת שיפוטית על בסיס חוקי יסוד; לא תתאפשר כל פוליטיזציה של הייעוץ המשפטי לממשלה; הוועדה לבחירת שופטים לא תישלט על-ידי הקואליציה, הממשלה או בית המשפט.

היוזמים והשותפים לניסוח המסמך הם פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, מטה המאבק באוניברסיטת תל אביב, צוות המומחים של האוניברסיטה העברית, פורום הכלכלנים, מפקדים למען ביטחון ישראל, לוחמי כיפור 73′, התנועה הדמוקרטית האזרחית, פרופ’ אסף שרון, פרופ’ חיים בן-שחר, המשפטן פרופ’ ברק מדינה, המשפטן פרופסור יניב רוזנאי, עו”ד דינה זילבר לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ועו”ד גלעד שר. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes