האוצר סיכם על תוספת של 2.5 מיליארד שקל לחינוך החרדי – גידול של עד עשרות אחוזים בתקציב

האוצר סיכם על תוספת של 2.5 מיליארד שקל לחינוך החרדי – גידול של עד עשרות אחוזים בתקציב

בסוף השבוע סיכמו שרי הממשלה על התוספת – שתינתן תוך שנה בלבד לחינוך החרדי ■ לא ברור אם היא כוללת את כל התוספות שהובטחו בהסכמים הקואליציוניים, או שיינתנו עוד תוספות בשלב מאוחר יותר

February 26th, 22PM February 26th, 22PM ליאור דטל מערכת החינוך החרדית הפרטית תהנה מגידול תקציבי של 2.5 מיליארד שקל בתוך שנה אחת בלבד, כך סיכמה הממשלה בישיבתה ביום שישי האחרון על פי הצעת משרד האוצר. תוספת התקציב צפויה לגדול בכל שנה. התקציב עדיין לא אושר על ידי הממשלה, בגלל בעיות באישור התקציב ביום שישי, וכן בגלל חילוקי דעות בין הנהגת הסיעות החרדיות.

בכל מקרה, מדובר בגידול חד של עשרות אחוזים בתקציבי החינוך החרדיים – שלא היה כדוגמתו מעולם. ייתכן שהוא אף אינו משקף את כל הגידול עליו סוכם בתקציבים המופנים לציבור החרדי, אלא רק חלק ממנו.

בשלב זה לא ידוע אם התוספת בהיקף של 2.5 מיליארד שקל כוללת את כל התוספות שהובטחו בהסכמים הקואליציוניים, או שיינתנו עוד תוספות בשלב מאוחר יותר. כמו כן, לא ברור אם התוספת תינתן לכל מערכת החינוך החרדית, כולל מוסדות שלא מלמדים את לימודי הליבה ולישיבות הגבוהות, ואם היא מתייחסת גם לגידול בקצבאות האברכים, או שמדובר בגידול למערכת החינוך בלבד – בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.

ב-2022 תקציב מערכת החינוך החרדית יחד עם תקציב הישיבות הגבוהות הסתכם ב-4.3 מיליארד שקל – לא כולל גני הילדים ולא כולל התמיכה באברכים. תוספת של 2.5 מיליארד שקל מהווה גידול של כ-60% בתקציב בתוך שנה אחת. ביחס לתקציבי החינוך החרדים ב-2021, שהיו גדולים יותר, מדובר בתוספת של 55%.

עם זאת, לפי גורמים במשרדי הממשלה, ייתכן שהתוספת שסוכמה מתייחסת בינתיים רק לתקציבי בתי הספר, לא כולל הישיבות – ובמקרה כזה מדובר בגידול של 75% בתקציב.

על תוספת התקציב נערכו דיונים בין משרד החינוך והאוצר, יחד עם שר החינוך הנוסף חיים ביטון. היא תבוא על חשבון תוספות תקציב לסעיפים אחרים בתקציב משרד החינוך, שחלקו יקוצץ בקיצוץ רוחבי, וכן על חשבון התקציב שיועד לתוספות השכר עבור המורים.

אף שלגידול תקציב החינוך החרדי יש השפעות על כל תקציב החינוך, הדיונים בנושא התקיימו בעיקר על ידי ביטון בשיתוף נציגי בתי ספר חרדים ובתיאום עם יו״ר ועדת הכספים משה גפני ושר השיכון יצחק גולדקנופף.

לפי ההסכמים הקואליציוניים בין הליכוד למפלגות החרדיות, הממשלה אמורה להגדיל את תקציבי כל מוסדות החינוך החרדיים – כולל גני הילדים הפרטיים, מוסדות פטור שאינם מלמדים את לימודי הליבה, בתי הספר היסודיים, הסמינרים לבנות וכן הישיבות הקטנות לבנים שאינן מלמדות את לימודי הליבה והישיבות לגברים – כולם פרטיים – במיליארדי שקלים בכל שנה.

התקציבים כוללים גם תוספת שוות ערך להסכמי השכר שנחתמו עם המורים, עובדי המדינה והרשויות המקומיות – עוז לתמורה ואופק חדש – בין המדינה לארגוני המורים, אך מבלי לחייב את המורים החרדים לעמוד בתנאים שבהם חויבו שאר המורים בתמורה לתוספות השכר.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes