3 הפופולריות ביותר מטבע ב’כסף’ במהלך רבע האחרונים.

שלפנו את מטבע הפופולריות ביותר מבין משתמשי ‘כסף’ במהלך רבעהאחרונים.

רשימה זו ביצעה 9.85% בשנה האחרונה. בהשוואה, Tel Aviv 35 Index הוא -11.94% במהלך אותה תקופה.

ביצועי הרשימה מחושבים באמצעות שיטת שקלול שווה. רשימה זו נוצרת על-ידי סריקת האינטרנט ושימוש באלגוריתמים שלנו כדי לכלול ניירות ערך שעשויים להיות רלוונטיים לנושא. הרשימה מיועדת להיות חינוכית וכוללת ניירות ערך שעשויים להתאים לרשימת צפייה. היא אינה מיועדת למטרות השקעה או מסחר. Microsoft אינה ממליצה להשתמש בנתונים ובמידע שסופקו כבסיס לקבלת החלטות להשקעה.

US Dollar/Israeli Shekel FX Spot Rate

US Dollar/Israeli Shekel FX Spot Rate. הוא +9.12% במהלך החודש האחרון ו- +13.06% במהלך השנה האחרונה, ביצוע גבוהים מעבר ל- Tel Aviv 35 Index ב- +13.70% במהלך החודש האחרון וב- +25.00% במהלך השנה האחרונה.

Euro/Israeli Shekel FX Cross Rate

Euro/Israeli Shekel FX Cross Rate. הוא +5.85% במהלך החודש האחרון ו- +6.54% במהלך השנה האחרונה, ביצוע גבוהים מעבר ל- Tel Aviv 35 Index ב- +10.43% במהלך החודש האחרון וב- +18.48% במהלך השנה האחרונה.

UK Pound Sterling/Israeli Shekel FX Cross Rate

UK Pound Sterling/Israeli Shekel FX Cross Rate. הוא +5.76% במהלך החודש האחרון ו- +0.96% במהלך השנה האחרונה, ביצוע גבוהים מעבר ל- Tel Aviv 35 Index ב- +10.34% במהלך החודש האחרון וב- +12.90% במהלך השנה האחרונה.

US Dollar/Euro FX Cross Rate

US Dollar/Euro FX Cross Rate. הוא +3.16% במהלך החודש האחרון ו- +6.11% במהלך השנה האחרונה, ביצוע גבוהים מעבר ל- Tel Aviv 35 Index ב- +7.73% במהלך החודש האחרון וב- +18.05% במהלך השנה האחרונה.

Euro/US Dollar FX Spot Rate

Euro/US Dollar FX Spot Rate. הוא -3.11% במהלך החודש האחרון ו- -5.76% במהלך השנה האחרונה, ביצוע גבוהים מעבר ל- Tel Aviv 35 Index ב- +1.46% במהלך החודש האחרון וב- +6.18% במהלך השנה האחרונה.

!avyoh7:0.99,av8wcw:0.99,avydur:0.99,avyn9c:0.99,av932w:0.99,avys2w:0.99,avdm9c:0.99,avyjhw:0.99,avyomw:0.99,av92z2:0.99;;finance list details page;52efc2f26a62

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes