רווחי דלתא מותגים צנחו 27% ברבעון, החברה ממשיכה לחלק דיבידנדים

| חדשות Investing.com |

חברת דלתא ישראל מותגים (TASE:DLTI) פרסמה ביום שלישי את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי לשנת 2022 ולשנה כולה.

הכנסות החברה בשנת 2022 גדלו בכ-1.4% והסתכמו בכ-919 מיליון שקל לעומת כ-906 מיליון שקל בשנת 2021, אולם הרווח הנקי השנתי נחתך בכ-30% והסתכם בכ-97 מיליון שקל לעומת כ-138 מיליון שקל בשנה הקודמת.

מניית דלתא מותגים צנחה ב-12 החודשים האחרונים ב-50% ומתחילת 2023 איבדה 10.8%. המניה נסחרת במחיר של 38.49 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-960 מיליון שקל.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-290.5 מיליון שקל לעומת כ-301.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3.6%. הקיטון נובע בעיקר מהשפעת מזג האוויר החם מהרגיל בחודש דצמבר, שהשפיע על תזמון מכירות עונת החורף, שעברו בחלקן לחודש ינואר 2023.

הכנסות החברה בשנת 2022 כולה גדלו בכ-1.4% והסתכמו בכ-918.8 מיליון שקל לעומת כ-906.1 מיליון שקל בשנת 2021. הגידול הושג מגידול בכל ערוצי המכירה למעט אתרי האונליין של החברה שבשנת 2021 נהנו מהיותם ערוץ המכירה העיקרי של החברה בחודשיים הראשונים של השנה כשחנויות החברה היו סגורות עקב סגר.

המכירות בחנויות הזהות (199 חנויות) ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-204.1 מיליון שקל לעומת כ-215.5 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-5.3%. הקיטון נובע ממעבר חלק ממכירות עונת החורף מחודש דצמבר לחודש ינואר 2023 והחברה מציינת כי חלה עלייה של 4.8% במכירות החנויות הזהות בחודש ינואר 2023 לעומת ינואר 2022.

בשנת 2022 (מפתיחת חנויות החברה לאחר הסגר) המכירות בחנויות הזהות הסתכמו בכ-645.9 מיליון שקל, קיטון של 9.1% לעומת שנת 2021.

החברה בחרה להציג את נתוני החנויות הזהות בהשוואה לשנת 2019 ולא בהשוואה לשנים 2020 ו-2021, עקב סגירת החנויות לסירוגין, בהתאם להנחיות הממשלה, החל ממרץ 2020 ועד לפברואר 2021, אשר גרמו לנתוני השנים 2020 ו-2021 להיות בסיס לא מייצג להשוואת נתון החנויות הזהות.

מכירות האינטרנט של החברה ברבעון הרביעי צמחו 4.8% לכ-47.2 מיליון שקל (שיעור של כ-16.3% מסך הכנסות החברה) לעומת כ-45.05 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ-14.9% מסך הכנסות החברה). מכירות הרבעון הרביעי כוללות כ-1.4 מיליון שקל של המותג ויקטוריה’ס סיקרט (NYSE:VSCO), שהושק בדצמבר 2022.

בשנת 2022 הסתכמו מכירות האינטרנט של החברה בכ-108.5 מיליון שקל לעומת כ-142 מיליון שקל בשנת 2021.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-168 מיליון שקל לעומת כ-180.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו עמד על כ-57.8% לעומת כ-60.0% ברבעון הרביעי 2021. הקיטון ברווח הגולמי ובשיעורו מסך ההכנסות נבע בעיקר מהשפעת שער החליפין ועליה במחירי הקניה בקיזוז שיפור בעלויות השילוח.

בשנת 2022 הסתכם הרווח הגולמי בכ-533 מיליון שקל, קיטון של כ-4.6% לעומת כ-558.7 מיליון שקל בשנת 2021 ושיעורו מסך ההכנסות עמד על כ-58% לעומת כ-61.7% בשנת 2021.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-36.5 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-49.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשנת 2022 הסתכם הרווח הנקי בכ-96.9 מיליון שקל לעומת כ-138.3 מיליון שקל ב-2021.

ההון העצמי של החברה בסוף שנת 2022 הסתכם בכ-508.3 מיליון שקל לעומת כ-455.1 מיליון שקל בסוף 2021.

הגידול נובע בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של כ-97 מיליון שקל ב-12 החודשים האחרונים אשר קוזז בחלקו מתשלום דיבידנד לבעלי המניות בסך שך כ-55 מיליון שקל.

במקביל לפרסום הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-18.2 מיליון שקל, שתחולק בתחילת מרץ 2023 ויתווסף לדיבידנד שחולק במהלך שנת 2022 בסך כולל של כ-55 מיליון שקל.

ענת בוגנר מנכ”לית דלתא ישראל מותגים (בצילום למעלה):

“החברה מסכמת את שנת 2022 עם גידול קל בהכנסות המעיד על חוזקת המותגים שלה וזאת למרות התקופה המאתגרת שחווה הענף כולו. זאת ועוד, החברה פעלה בסביבת אינפלציה עולה, התייקרויות בעלויות השילוח ושיבושים בשרשרת האספקה העולמית שהשפיעו על שיעורי הרווחיות. כמו כן, מזג האוויר החם מהרגיל בסוף השנה השפיע על תזמון מכירות עונת החורף, שהוסטו בחלקן מדצמבר לחודש ינואר 2023. אנו ממשיכים לפעול במרץ להוביל, לבדל את המותגים שלנו ולחזק את נאמנות הלקוחות. החברה נערכה לאתגרים וממוצבת היטב תפעולית ופיננסית להמשך צמיחה והמשך פיתוח וחדשנות של מותגיה, במקביל לבחינת אפשרויות להתרחבות באמצעות שיתופי פעולה עם מותגים בארץ ובעולם.״

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes