יום שני שמח: על רקע המשבר בהייטק, תוצאות טובות למאנדיי

מאנדיי המפתחת מערכת הפעלה לעבודה (Work OS) המאפשרת לארגונים בכל סדר גודל ליצור את הכלים והתהליכים הדרושים להם לניהול כל היבט בעבודתם, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2022.

“הרבעון הרביעי מסכם שנה מצוינת, שעלתה על הציפיות שלנו בשורה העליונה והתחתונה”, אמר המייסד והמנכ”ל המשותף של מאנדיי, רועי מן. “סיימנו את שנת הכספים 2022 עם צמיחה משמעותית בהכנסות, התייעלות ותזרים מזומנים חופשי חיובי שנה שניה ברציפות ממועד ההנפקה. על אף חוסר הוודאות בסביבה המקרו-כלכלית, אנו ערוכים היטב להשגת היעדים הבאים”.

“אנו ממשיכים לראות גידול משמעותי בביקוש של לקוחות למוצרי החברה עם הצטרפות של מעל ל-34,000 לקוחות חדשים, במהלך השנה”, אמר המייסד והמנכ”ל המשותף של מאנדיי, ערן זינמן. “לקוחות פונים למאנדיי לצורך שיפור היעילות והביצועים העסקיים שלהם, ואנו מלאי ביטחון לגבי ההזדמנויות ארוכות-הטווח שלפנינו, על בסיס הפתרונות החיוניים שאנו מספקים ללקוחותינו עבור מגוון רחב של שימושים”.

הביצועים שלנו ברבעון הרביעי ובשנת הכספים 2022 מוכיחים כי מאנדיי ממשיכה להניע צמיחה ורווחיות”, אמר אלירן גלזר, סמנכ”ל הכספים של מאנדיי. “התוצאות המרשימות הללו מחזקות את הביטחון שלנו ביכולתנו להשיג את היעדים שהצבנו לטווח הקרוב ולטווח הרחוק, ואנו מצפים שגם בשנת הכספים 2023 נשיג תזרים מזומנים חופשי חיובי”.

נתונים עיקריים לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2022:

• ההכנסות עמדו על 149.9 מיליון דולר, גידול של 57% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, או 60% על בסיס מותאם שער החליפין.

• ההפסד התפעולי GAAP עמד על 10.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 31.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021; שיעור ההפסד התפעולי GAAP עמד על 7% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד של 33% ברבעון הרביעי של 2021.

• הרווח התפעולי Non-GAAP עמד על 14.3 מיליון דולר, לעומת הפסד של 9.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021; שיעור הרווח התפעולי Non-GAAP עמד על 10% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד של 10% ברבעון הרביעי של 2021.

• הפסד נטו בסיסי ומדולל למניה GAAP עמד על 0.03 דולר לעומת הפסד נטו בסיסי ומדולל למניה לפי GAAP של 0.73 דולר ברבעון הרביעי של 2021; רווח נטו בסיסי ומדולל למניה Non-GAAP עמד על 0.47 דולר ו-0.44 דולר, בהתאמה, לעומת הפסד נטו בסיסי ומדולל למניה Non-GAAP של 0.26 דולר ברבעון הרביעי של 2021.

• תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת עמד על 34.1 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים חופשי מתואם של 29.7 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בסך 13.5 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מתואם בסך 10.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021.

נתונים עיקריים לשנת הכספים 2022:

• ההכנסות עמדו על 519.0 מיליון דולר, גידול של 68% לעומת שנת 2021, או 71% על בסיס מותאם שער חליפין.

• ההפסד התפעולי GAAP עמד על 152.0 מיליון דולר, לעומת הפסד של 126.1 מיליון דולר בשנת הכספים 2021; שיעור ההפסד התפעולי GAAP עמד על 29% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד של 41% בשנת הכספים 2021.

• ההפסד התפעולי Non-GAAP עמד על 47.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 52.6 מיליון דולר בשנת הכספים 2021; שיעור ההפסד התפעולי Non-GAAP עמד על 9% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד של 17% בשנת הכספים 2021.

• הפסד נטו בסיסי ומדולל למניה GAAP עמד על 2.99 דולר לעומת הפסד נטו בסיסי ומדולל למניה GAAP של 4.53 דולר בשנת הכספים 2021; הפסד נטו בסיסי ומדולל למניה Non-GAAP עמד על 0.73 דולר, לעומת הפסד נטו בסיסי ומדולל למניה Non-GAAP של 1.33 דולר בשנת הכספים 2021.

• תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת עמד על 27.1 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים חופשי מותאם של 8.1 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בסך 16.4 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מותאם בסך 9.9 מיליון דולר בשנת הכספים 2021.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes