ועדים שרים לחקיקה אישרה את “חוק דרעי 2”

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת “חוק דרעי 2” שנועדה להכשיר מחדש את המינוי של יו”ר ש”ס אריה דרעי לתפקיד שר. לפי ההצעה, שעליה חתומים כל חברי הכנסת בקואליציה ונוסחה נחשף לראשונה בוואלה, לבג”ץ או לכל בית משפט לא תהיה אפשרות להתערב במינויי שרים בממשלה.

ההצעה היא תיקון לחוק יסוד שתעלה לאישור בקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב, ובקואליציה סבורים כי אם תאושר בשלוש קריאות, בג”ץ לא יפסול אותה בשל היותה חוק יסוד. למרות ההנחה, היועמ”שית גלי בהרב מיארה, באמצעות המשנים שלה, הביעה חשש ממשי שהחוק ייפסל על ידי בג”ץ. בחוות דעת שפורסמה אמש נכתב כי “בהצעה זו יש כדי ליצור ‘חור שחור’ של החלטות בתחום הרגיש של מינוי שרים, שלא יהיה נתון לביקורת שיפוטית למעט ביחס לתנאי הכשירות שנקבעו”.

ועדת שרים לחקיקה אישרה גם את הצעת חוק פסקת ההתגברות של ח”כ שמחה רוטמן, ולפיו בית המשפט העליון לא יוכל לבטל חוקים אלא בהרכב של כל שופטי בית המשפט העליון ובלבד שכל השופטים הסכימו כי החוק סותר בבירור הוראה ששוריינה בחוק יסוד. לפי הצעת החוק, אם שתי כנסות ברציפות סברו שמדובר בחוק “שיש להעמידו מעל הוראות חוקי יסוד האחרים ולחסנו מביקורת שיפוטית”, לא יהיה ניתן לבטל את החוק באופן גורף אלא בהחלטה של רוב חברי כנסת והוא יהיה חסין לחלוטין מפני ביקורת שיפוטית.

היועמ”שית, עו”ד גלי בהרב מיארה, הודיעה כי יש להתנגד להצעת החוק. בחוות דעת שכתבה המשנה, עו”ד אביטל סומפולינסקי, היא כתבה כי אישור הצעת החוק משמעותה “הסרת הבלמים מהממשלה והכנסת, והפרה קשה של מארג האיזונים והבלמים הכולל בשיטת המשטר הדמוקרטית בישראל. משמעות ההסדר המוצע היא למעשה איון הביקורת השיפוטית החוקתית, ופגיעה בעקרונות דמוקרטיים גרעיניים של הגנה אפקטיבית על זכויות אדם ועקרונות יסוד. הצעת החוק תוביל לביטול אפשרות לעריכת ביקורת שיפוטית חוקתית. תוצאתה היא הסרת הבלמים מהממשלה והכנסת, והפרה קשה של מארג האיזונים והבלמים הכולל בשיטת המשטר הדמוקרטית בישראל”.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes