5 חברות ההימורים המקוונים המובילות לעקוב אחריהן מכיל מניות בארה”ב.

מניות הימורים מקוונים נותרו חלק מנושאי ההשקעה הפופולריים ביותר בקרב משקיעים קמעונאיים. שוק ההימורים בארה”ב ינוע בין 5.9 מיליארד דולר ל-8.2 מיליארד דולר עד 2024 (באמצעות nasdaq.com). הימורים מקוונים הם כיום חוקיים בשמונה מדינות, כאשר הימורי ספורט כלליים הם חוקיים ביותר מ-30. רשימה זו כוללת מניות הימורים מקוונות מגמתיות. ביצועי רשימה זו מחושבים בשיטה משוקללת באותה מידה.

רשימה זו ביצעה -23.49% בשנה האחרונה. בהשוואה, Tel Aviv 35 Index הוא -10.25% במהלך אותה תקופה. ביתא הרשימה זו, שהיא מדיד של תנודתיות, היא גבוה ב- 1.56. ביתא הרשימה מחושבת באמצעות ביתא ממוצעת משוקללת באופן שווה של ניירות הערך ברשימה זו.

ביצועי הרשימה מחושבים באמצעות שיטת שקלול שווה. רשימה זו נוצרת על-ידי סריקת האינטרנט ושימוש באלגוריתמים שלנו כדי לכלול ניירות ערך שעשויים להיות רלוונטיים לנושא. הרשימה מיועדת להיות חינוכית וכוללת ניירות ערך שעשויים להתאים לרשימת צפייה. היא אינה מיועדת למטרות השקעה או מסחר. Microsoft אינה ממליצה להשתמש בנתונים ובמידע שסופקו כבסיס לקבלת החלטות להשקעה.

!a1p34c:0.99,a1plbh:0.99,a1q81h:0.99,a1sea2:0.99,a1t1h7:0.99,a1vehw:0.99,a1x7im:0.99,a1xkhw:0.99,a1xotc:0.99,a1zp1h:0.99;Pipeline;finance list details page;e7d29cdd57cb

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes