בנק ישראל העלה את הסיכון לכלכלת ישראל ל”בינונית”

בנק ישראל העלה את הסיכון לכלכלת ישראל ל”בינונית”

בבנק העלו את רמת הסיכון בשל השינויים בסביבה העולמית, ולא בשל התפתחויות בישראל ■ תרחיש הסיכון העיקרי הוא עלייה עולמית באינפלציה מעבר לתחזיות, בעקבות עליות במחירי האנרגיה ועל רקע שחרור הגבלות הקורונה בסין

February 08th, 13PM February 08th, 13PM נתי טוקר בנק ישראל מעלה את רמת הסיכון לכלכלת ישראל בתחום המקרו-כלכלה מרמת סיכון נמוכה לרמת סיכון בינונית – כך לפי דו”ח היציבות הפיננסית של בנק ישראל למחצית השנייה של 2022 שפורסם היום (ד’).

הדו”ח מתפרסם מדי חצי שנה ובו כלכלני הבנק מציגים את רמת הסיכון לכלכלת ישראל בשלושה תחומים מרכזיים: מקרו-כלכלה, שוקי הנכסים ושוק האשראי.

אחרי שנות הקורונה, שבה רמת הסיכון בתחום המקרו הייתה גבוהה, היא ירדה עד לרמת סיכון נמוכה במחצית הראשונה של 2022. ואולם כעת מעלים שוב בבנק ישראל את רמת הסיכון לבינונית.

בבנק מסבירים כי סיכוני המקרו בשוק המקומי נמוכים ביחס לעולם בשל קצב האינפלציה האטי יחסית, לצד קצב צמיחה גבוה. עם זאת, בבנק העלו את רמת הסיכון בשל השינויים בסביבה העולמית, ולא בשל התפתחויות בישראל. תרחיש הסיכון העיקרי הוא עלייה עולמית באינפלציה מעבר לתחזיות בשל עליות במחירי האנרגיה ועל רקע שחרור המגבלות בסין – תהליכים שעשויים להשפיע על ישראל.

“החשש ממיתון גלובלי התגבר משמעותית עקב התמשכות המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ועליית סביבת האינפלציה בעולם, שאילצה את הבנקים המרכזיים השונים ובכללם בנק ישראל, להעלות את הריבית בקצב מהיר מכפי שנצפה קודם לכן”, כתבו כלכלני הבנק.

אף שנגיד בנק ישראל פרופ’ אמיר ירון התבטא באחרונה בחשש מפני ההפיכה המשטרית בישראל, בדו”ח הרשמי הנוכחי אין התייחסות ישירה להשפעות הישירות של ההפיכה – למשל הורדת דירוג והפחתת ההשקעות בישראל.

בבנק ממשיכים, זו המחצית השלישית, להציג את שוקי הנכסים ברמת סיכון גבוהה. שוק הנכסים מתייחס לנכסים פיננסיים, כמו מניות ואיגרות חוב, וגם לנכסים כמו דירות למגורים ונדל”ן מסחרי. בבנק מזכירים כי מחירי הנכסים הפיננסיים ירדו בשיעור חד בשנה האחרונה ובכך חלק מהסיכון כבר התמשש, ובכל זאת שינויים ברמת המקרו עשויים להעיב על רווחי החברות.

חשש מבועה בשוק הדיור

הסיכון הגבוה מתייחס גם למחירי הדירות למגורים. בבנק רומזים כי ייתכן שהתנפחה מעין בועה בשוק הדיור. “ההתרחבות המהירה בפער שבין מחירי הדירות לתנאי היסוד בשוק הדיור מעלה את החשש להתבדרות (התנתקות; נ”ט) המחירים מגורמי היסוד”, כתבו כלכלני הבנק. “בהסתכלות קדימה, ככל שהממשלה תצליח להתמיד ולהגדיל את שיווקי הקרקעות ולתמוך במגמת הגידול בהתחלות הבנייה שנרשמה בשנתיים האחרונות, צפוי הדבר לתמוך בהגדלת היצע הדירות ולהשפיע על מחיריהן כלפי מטה ועצירת הליך ההתבדרות”.

בבנק ישראל גם מודים כעת כי לא רק צד ההיצע משפיע על מחירי הדירות אלא גם הריבית האפסית שהייתה עד לפני שנה בנשק. “העלאת שיעור הריבית במשק צפויה להמשיך ולתרום להתמתנות הביקוש לדירות”, כתבו כלכלני הבנק.

בכל הקשור לשוק האשראי, בבנק ממשיכים להציג את רמת היציבות ברמת סיכון גבוהה (אך לא גבוהה מאוד). בבנק מכירים כי החוב של משקי הבית עלה בקצב מהיר ב-2022 בעיקר בשל שוק הדיור, וכי עליית הריבית גרמה לעלייה בסיכון.

עם זאת, בבנק מזכירים כי שיעור החוב העסקי לתוצר, המגיע בישראל ל-72%, עדיין נמוך בהשוואה עולמית. גם החוב של משקי הבית אמנם טיפס לרמות שיא ב-2022 של 45% מהתוצר, אך גם נתון זה נמוך בהשוואה עולמית.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes