נדחו ההצבעות בוועדת החוקה על סעיפי הרפורמה המשפטית

ועדת החוקה, חוק ומשפט התכנסה היום (רביעי) פעם נוספת לדיון בסעיפי הרפורמה במערכת המשפט שמקדמת הממשלה. הוועדה, בראשות ח”כ שמחה רוטמן, התמקדה בהרכב הוועדה לבחירת שופטים ואי ביטול חוקי יסוד על ידי בג”ץ – אך ההצבעות נדחו ליום שני הבא.

חברי הכנסת מהאופוזיציה בוועדה ניצלו את מלוא הזמן שניתן להם כדי לדבר נגד הרפורמה ובכך הסתיים הדיון. גם ההצבעה על תיקון לתקנון הכנסת סביב בחירת נציגי הוועדה לבחירת שופטים נדחתה לשבוע הבא.

“אין דבר שיגרום לכך יותר שנוכל לעמוד בפני האתגרים וכל העם הזה יבוא בשלום אם נסדיר את עניין בחירת השופטים שבו אנחנו עוסקים”, אמר רוטמן בפתח הוועדה. הוא יצא נגד חברי אופוזיציה שהפריעו לדיון ואמר: “העובדה שבאתם לפוצץ את הדיון מאוד ברורה ואני לא אתן לכם לעשות זאת”.

לפי הצעתו האחרונה של רוטמן, הוועדה לבחירת שופטים תמנה תשעה חברים אך יהיה בה רוב לקואליציה. היא תורכב משלושה שרים, אחד מהם שר המשפטים, שלושה שופטים, ובהם נשיאת בית המשפט העליון ושלושה חברי כנסת, אחד מהם הוא יו”ר ועדת החוקה.

לפי רוטמן, נציג אחד של כל אחת מהרשויות חייב להיות אישה, שני השרים ייבחרו על ידי הממשלה, שני השופטים הם שופטים בדימוס והם נבחרים בהסכמה על ידי שר המשפטים ונשיא העליון, ח”כ אחד חייב להיות מהאופוזיציה וייבחר על ידי חברי האופוזיציה והח”כ השני ייבחר על ידי יו”ר הכנסת.

בשבוע שעבר פרסם היועץ המשפטי של ועדת חוקה, גור בליי, חוות דעת לפיה אם המהפכה המשפטית תאושר בכנסת, יש להחילה רק מהכנסת הבאה ולא באופן מיידי. “התיקון המוצע משנה את מאזן הכוחות בין הרשויות, ומעניק כוח ניכר לרוב הקואליציוני ולרשות המבצעת”, כתב בחוות הדעת. “הדברים אמורים ביחס לשינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים וקביעת הסדר ההתגברות המאפשר לרוב הקואליציוני ‘לחסן’ חקיקה מביקורת שיפוטית”.

במסגרת הרפורמה, אותם מקדם שר המשפטים יריב לוין, הממשלה מתכוונת לחוקק פסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת, לבטל את עילת הסבירות, לשנות את חברי הוועדה לבחירת שופטים ולהחליש את היועצים המשפטיים. המהפכה עוררה ביקורת ציבורית, גם מצד מומחים משפטיים, מחשש לפגיעה באיזון בין הרשויות, והציתה מחאות ברחבי הארץ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes