• Uncategorized
  • 0

מרוויח 560 אלף ש’ בחודש. המזונות: 75 אלף שקל

שותף במשרד רואי חשבון מצליח סירב לשלם לפרודתו מזונות אישה. בית הדין הרבני חייב אותו בתשלום בהתבסס על רמת החיים הגבוהה של המשפחה

בית הדין הרבני בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת מזונות אישה שהוגשה נגד גבר פרוד, שהתנגד לכך אף שהוא מרוויח יותר מחצי מיליון שקל בחודש. הדיינים קבעו שיש לחייב אותו “לפי עושרו”, ולכן הוא יעביר לאשתו בנפרד 75 אלף שקל מדי חודש.

אחרי שהבעל הגיש את תביעת הגירושין תבעה האישה את מזונותיה, לצד מזונות ילדיהם – סוגיות שלא נדונו בפסק הדין הנוכחי. גובה שכרו של הבעל, שותף במשרד רואי חשבון, עומד על 560 אלף שקל בחודש. הכנסות המשרד שלו נאמדו ב-2020 בכ-15 מיליון שקל, וחלקו עמד על יותר משני שלישים.

הבעל התנגד לפסיקת מזונות אישה, בין היתר בטענה שהיא הסכימה להתגרש ושבמהלך הנישואים סירבה לקיום יחסי אישות. הדיינים – הרב צבי בן יעקב, הרב משה בצרי והרב בן ציון הכהן רבין – הבהירו שהכלל הבסיסי הוא שאישה אינה מפסידה את זכותה למזונות אלא במקרים מסוימים שנקבעו בהלכה. על שלילת המזונות יוחלט במקרה שהאישה היא הגורם לגירושין והגירושין “יצאו ממנה” והביאו למצב בלתי הפיך שבגינו אין אפשרות להמשיך בחיי הנישואין. 

הם הוסיפו שאין בהסכמה לגירושין ולו שמץ של עילה להפסד מזונות אישה. “וכי מה תעשה אישה שבעלה מצא אחרת, או סתם מאס באשתו, או כל סיבה אחרת? וכי יעלה על דעתך שתחזיק בבעל בכוח?”, תהו. הם הוסיפו שגם הטענה שהאישה סירבה לקיום יחסי אישות, מבלי לקבוע את אמיתות הנטען ומבלי לקבלה, אין בה כשלעצמה לשלול את זכותה למזונות. הם ציינו שייתכן שהדברים נבעו מהתנהגות הבעל או מבעיה בריאותית שאופיינית לגיל.

בפסק הדין צוין שכשמדובר בבעל עשיר בקנה מידה כזה, אין מדובר ב”מזונות” אלא ב”תקציב” לכלכלת הבית. הם הסבירו שבלי ספק תקציב המשפחה השוטף, שעמד ככל הנראה על לפחות 75 אלף שקל בחודש, לא נועד רק לאכילת בשר משובח ושתיית יין ישן, בשמים, קוסמטיקה ועוד. “תקציב של אנשים המשתכרים בסדר גודל כזה, כולל סעיפים ותתי סעיפים שאינם מוכרים ובוודאי אינם מקובלים במשפחות רגילות”, נכתב.

הדיינים ציטטו מהרמב”ם בהלכות אישות שכתב לעניין מזונות האישה: “אם היה עשיר הכל לפי עשרו, אפילו היה ממונו ראוי לעשות לה כמה תבשילי בשר בכל יום, כופין אותו ופוסקין לה מזונות כפי ממונו”. לכן, התחשיב לחיוב הבעל במזונות האישה צריך להיות לפי תקציב המשפחה שהופרש ממשכורתו לצורך המשפחה.

הם ציינו שצורמים דברי הבעל שלפיהם אינו חייב לזון את ילדיו הגדולים, ואף לא את בתם הקטנה, כך שהאישה צריכה לקבל רק חמישית מהתקציב החודשי של המשפחה. הם ציינו שבכל מקרה יישארו בידי הבעל יותר מ-85% ממשכורתו הגדולה לצרכיו, סכום המתקרב לחצי מיליון שקל בחודש. בסופו של דבר חויב הבעל לשלם לאישה עבור מזונותיה 75 אלף שקל לחודש מדצמבר 2022 ועד להחלטה אחרת.

• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין

• ב”כ התובעת: עו”ד רות דיין וולפנר

• ב”כ הנתבע: עו”ד יהודית מייזלס, עו”ד יהושע דוב פלדשטיין וטו”ר שלמה זלמן פלדשטיין

עו”ד טליה גיגי עוסקת בדיני משפחה

• הכותבת לא ייצגה בתיק

• ynet הוא שותף באתר פסקדין

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes