המפקח על הבנקים הודיע על התפטרותו. מה הסיבה?

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, ביקש מנגיד בנק ישראל לסיים את תפקידו במהלך יוני 2023, בתום קדנציה של כשלוש שנים. נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון, קיבל את בקשתו והקים ועדת איתור למינוי מפקח/ת שבראשה יעמוד המשנה לנגיד, אנדרו אביר.

בבנק ישראל הדגישו שאין כל קשר בין הודעת הפרישה לסיטואציה הפוליטית ולמצב הנוכחי, שכן המפקח הודיע על פרישתו מתפקיד המפקח בעוד מספר חודשים על רקע מיצוי מקצועי גרידא לאחר 3 שנות עבודה אינטנסיביות ומתוך רצון לנוכחות, איזון ומיצוי חייו הפרטיים כאבא וסבא, לאחר ששב מפנסיה לטובת כהונה כמפקח.

למרות ההבהרה הנחרצת, לוואלה נודע כי המפקח ראה שלא בעין יפה את הניסיון להטיל אחריות להאטה הכלכלית על הנגיד, כפי שעשו כמה מהשרים ונבחרי ציבור – והחליט שמדובר בעיתוי טוב לפרישה. כאמור, גרסה זו לא זוכה לאישור בסביבת המפקח המתפטר.

אבידן נכנס לתפקידו במאי 2020, בשיאה של מגפת הקורונה וסייע למערכת הבנקאית ולמשק הישראלי להתגבר על קשיים רבים שנלוו לתקופה של מגפה עולמית. בתחילת כהונתו כמפקח הגדיר אבידן מספר יעדים מרכזיים לאורם יפעל הפיקוח על הבנקים: שמירה על היציבות ושמירה על כספי המפקידים; הטמעת תרבות הוגנת, מכלילה ומשפיעה כלפי הלקוחות; ביסוס מערכת פיננסית תחרותית ומתקדמת לטובת הלקוחות; והתאמת אופן פעילותו של הפיקוח על הבנקים לסביבה הפיננסית והטכנולוגית המשתנה.

על פי הודעת בנק ישראל, במהלך כהונתו יושמו יעדים אלו באמצעות מספר רב של צעדים ופעילויות, לרבות:

ליווי הקמתו של בנק דיגיטלי חדש ומתן רישיון לבנק דיגיטלי נוסף במטרה להעצים את התחרות במערכת הבנקאית; ליווי הקמת לשכת שירותי מחשב המקטינה את חסמי הכניסה לענף הבנקאות; השלמת והפעלת מערכת לניוד חשבונות בנק בקליק המאפשרת מעבר נוח ללקוחות הבוחרים לעבור בנק וחיזוק כוחם התחרותי של לקוחות המערכת הבנקאית; הסרת החסמים בפני שימוש במערכות בענן שיאפשרו למערכת הבנקאית פעילות יעילה, גמישה וחדשנית; מימוש רפורמת הבנקאות הפתוחה שמאפשרת שיתוף מידע עם גורמים נוספים ומינוף המידע השייך ללקוח לטובת הלקוח; פרסום לראשונה של שיעורי הריבית הממוצעת ברמת בנק, שנגבית בגין האשראי ומשולמת עבור הפיקדונות במטרה לחזק את יכולות ההשוואה ואת כוח המיקוח; רפורמה בתחום המשכנתאות המפשטת את המוצר ומאפשרת שקיפות ללקוחות ואפשרויות השוואה טובות יותר; קידום היערכות המערכת הבנקאית להתמודדות עם סיכוני אקלים וסביבה; והמשך חיזוק ושיפור הגנת הסייבר והמעטפת התומכת בפעילות זו.

דגש משמעותי ניתן ע”י המפקח לשיפור ההוגנות ביחסים בין הבנקים ללקוחות, בין השאר באמצעות הוראות המגדירות את אופן ההתנהלות של הבנקים בעת מתן השירות, הגברת פעילות הבקרה והאכיפה הצרכנית לרבות השתת עיצומים על המערכת, הקפאת עמלות עו”ש, גיבוש מתודולוגיה למדידת הוגנות בתאגידים הבנקאיים ומגון צעדים נוספים שנועדו להטמעת תרבות הוגנת, מכלילה ומשפיעה במערכת הבנקאית.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: “אני מודה לנגיד פרופ’ אמיר ירון על הזכות הגדולה שניתנה לי להוביל את הפיקוח על המערכת הבנקאית בשנים האחרונות. אני רוצה להביע את הערכתי הרבה לצוות העובדים והמנהלים המסורים בפיקוח על הבנקים ובבנק ישראל, על העבודה המקצועית והמאומצת, שנעשית מתוך תחושת שליחות אמיתית לטובת הציבור והמשק.

אני מסיים בקרוב שלוש שנים של עבודה בעצימות גבוהה המלווה באתגרים רבים ומגוונים לצד תחושת סיפוק משמעותית מהיקף העשייה. הפיקוח על הבנקים הוביל לתהליך שינוי משמעותי במערכת הבנקאית לטובת ציבור הלקוחות והמשק, ואין לי ספק ששינוי זה ימשיך להתעצם בעתיד. את תפקיד המפקח על הבנקים לקחתי על עצמי, לאחר שכבר יצאתי לפנסיה, מתוך תחושת שליחות ורצון להקדיש מספר שנים לטובת עשייה ציבורית וחברתית משמעותית שתגיע בעוד מספר חודשים לסיומה”.

נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון: “אני מודה ליאיר על עבודה משותפת ופורייה. יאיר נכנס לתפקיד בעיצומה של תקופה מאתגרת מאוד למשק ולישראל כולה. אחרי קריירה ארוכת שנים ורבת הישגים בשוק הפרטי, קראנו לו לדגל – והוא התייצב. במסגרת תקופת העבודה המשותפת שלנו, יאיר הוביל והוציא לפועל שורה ארוכה מאוד של רפורמות ועשינו לא מעט שינויים ושיפורים במערכת הבנקאית והפיננסית. אני מאחל לו מכל הלב הצלחה בהמשך הדרך וסמוך ובטוח שהפיקוח על הבנקים, על עובדיו המקצועיים והמנוסים, ימשיך להוביל בתחומי הבנקאות והפיננסים השונים והחשובים שהוא אמון עליהם”.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes